top of page
  • Writer's pictureKielingua

Miten tutkimus- tai kirjoittamisprosessia voi ottaa haltuun post-it-lappujen avulla?

Vinkkaamme tässä postauksessa työkalusta, joka auttaa jäsentämään omaa väitöskirjaprojektia tai kirjoittamisprosessia. Tutustuimme työkaluun Elina Jokisen Kirjoittaminen vauhtiin -kurssilla Jyväskylän yliopistossa osana jatko-opintojamme. Toteutukseen tarvitset ison paperin sekä post it -lappuja ja tussin tai kyniä.


Osallistuimme Kirjoittaminen vauhtiin nimiselle -kurssille, Kirsi jo jokin aika sitten ja Tanja tammikuussa 2023. Siellä akateemisen kirjoittamisen opettaja Elina Jokinen esitteli työkalun, jonka avulla omaa väitoskirjaprojektia tai muuta isompaa kirjoittamistehtävää voi jäsennellä ja ottaa haltuun. Työkalu auttaa pohtimaan, mitä tehdä ja missä vaiheessa.


Ideana on purkaa työprosessi konkreettisiin vaiheisiin, ikään kuin askeliin. Post it -lapuille (tai suoraan isolle paperille) tulee erilaisia työvaiheita, kuten "hakemuksen kirjoittaminen", "artikkelin luvun kirjoittaminen" tai "haastattelun litterointi". Laput voi myös halutessaan värikoodata esimerkiksi niin, että yksi väri on sille, mitä on jo tehty, yksi väri sille, mitä on tekemässä, ja yksi väri sille, mitä täytyy vielä tulevaisuudessa tehdä.


Tanja käytti tekniikkaa väitöskirjatyönsä kokonaiskuvan hahmottamiseen. Kirsi taas on käyttänyt menetelmää vapaasti soveltaen eri artikkelien työstämisen jäsentämiseen. Tässä postauksessa on Kirsiltä esimerkkinä väitöskirjan yhteenvedon kirjoittamisen hahmottelu. Yhteenveto on väitöskirjan kokoava osa, joka kirjoitetaan yleensä viimeisenä.


Tanjan visuaalistus väitöskirjaprosessista polkuna


Tanja teki tämän visuaalistuksen vaiheessa, jossa luonnostelee kolmatta ja viimeistä artikkeliaan. Prosessia voi siis purkaa osiin myös loppuvaiheessa. Siitä oli kuitenkin se hyöty, että nyt väitöskirjatyötä varten tehty työmäärä tuli näkyväksi (joskus tuntuu siltä, että on hyvin pitkään rämpinyt samoissa tehtävissä ja on ilahduttavaa huomata, miten paljon onkaan saanut kuitenkin yksittäisiä pienempiä asioita valmiiksi). Lisäksi nyt tämän visuaalistuksen jälkeen jäljellä olevien vaiheiden aikatauluttaminen kuukausittain on helpompaa. Kukin voi tehdä visuaalistuksen niin tarkasti kuin haluaa: post it -lappuihin voi merkitä myös vaikkapa deadlineja ihan päivämäärineen.


Kenties parasta tässä työkalussa on, että kun jonkun vaiheen saa valmiiksi, post it -lapun voi vaihtaa eriväriseen ja näin seurata omaa etenemistään. Palaset voi myös palastella niin pieniksi kuin haluaa (tai kuin paperille mahtuu), joten pienenpienetkin edistysaskeleet voi tehdä näkyviksi. Usein väikkärin lomassa tekee muitakin töitä (konferenssijärjestelyjä, kirja-arvioita jne.), joten nekin voi halutessaan lisätä paperille. Lisäksi Tanja merkitsi myös tulevat konferenssit, sillä niiden abstraktien kirjoittaminen ja esitysten valmistelu vie aikaa myös. Ehkä näin nämä asiat kuten konferenssi-esitelmät, muistaisi siirtää myös ansioluetteloon.


Kirsin ajatuskartta väitöskirjan yhteenveto-osasta


Kirsi käytti post-it-menetelmää vaiheessa, jossa kirjoitusprosessi on vasta kunnolla käynnistymässä. Lapuille päätyikin konkreettisten tehtävien (kirjoita aiemmasta tutkimuksesta) lisäksi myös paljon pohdituttavia ja ratkaistavia asioita esimerkiksi jäsentelyyn liittyen (mistä lähteä liikkeelle johdannon alussa?). Laput voi järjestellä kronologisen järjestyksen lisäksi myös esimerkiksi tekstin osien mukaan, sillä usein tieteellisten tekstien rakenne on melko vakiintunut. Tehtäviä ja kysymyksiä voi sitten kirjoitusprosessin edetessä lisäillä ja poistaa sitten, kun tehtävä on suoritettu tai asia ratkaistu.


Kirsin kirjoitusprosessit ovat usein spiraalimaisia, joissa tekstin kaikkia osia kirjoitetaan vähitellen ja osittain samaan aikaan. Visuaalistuksessa olikin (ensimmäisten aikuisiän vesivärien testauksen lisäksi) ideana, että ulommaisina ovat asiat, joita täytyy ratkaista ja kirjoittaa ensimmäisinä. Sisäkehälle puolestaan sijoittuu enemmän loppuvaiheen asioita, kuten koko väitöskirjan otsikon päättäminen. Myös tärkeimmät välietapit, kuten tekstin lähettäminen kommentoitavaksi muille, ja välietappien saavuttamisen juhlistuksen voi tehdä näkyväksi.


Kiitos vielä Elina Jokiselle, jonka kurssi keskittyi koko kirjoittamisen prosessiin ja jolta saatiin muitankin hyviä vinkkejä. Kiitos myös, että sinulle sopi, että kirjoitamme tästä työkalusta.


Tanja Seppälä

väitöskirjatutkija


Kirsi Leskinen

väitöskirjatutkija
Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page