• Kielingua

Kielingua - mitä ja miksi? Why this blog?

Updated: Jun 1, 2021

Maaliskuussa 2021 pari väitöskirjatutkijaa Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta keskusteli tieteen eri sosiaalisista medioista. Jompikumpi heitti ilmaan idean blogista, ja pian Kielingua olikin jo työn alla. Ydintiimiin lähti mukaan myös kaksi Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen väitöskirjatutkijaa. Nyt, useamman tapaamisen ja keskustelun jälkeen, ensimmäinen blogipostaus on tässä!


Blogin perustamisen taustalla oli kahdenlaiset syyt. Ensinnäkin kieli ja kielet ympäröivät meitä kaikkialla ja määrittelevät pitkälti olemistamme, ja siten niihin liittyy paljon keskustelua niin arkipäivän tilanteissa kuin mediassa ja tieteessäkin. Tulevina kielitieteilijöinä halusimme ottaa osaa näihin keskusteluihin ja tarjota helposti lähestyttäviä kurkistuksia (soveltavaan) kielitieteeseen. Lisäksi koimme, että on tarpeen päästä jakamaan kokemuksia jatko-opinnoista ja akateemisesta maailmasta nuoren tutkijan silmin. Toivomme, että pohdintamme herättävät lukijoissa vastakaikua, olittepa sitten vertaisia väitöskirjantekijöitä tai muuten kiinnostuneita kieleen liittyvistä ilmiöistä tai tutkimuksesta.


Kielinguan tavoitteena on tarjota kiinnostavaa vapaa-ajan luettavaa tieteellisellä vivahduksella, ja tekstit käsittelevät kaikenlaisia kieleen ja kieliin, tohtoriopintoihin ja tutkimukseen liittyviä teemoja. Julkaisemme uuden postauksen joka toinen maanantai. Postaukset ovat monikielisiä ja niitä kirjoitetaan eri kielillä, enimmäkseen kuitenkin suomeksi ja englanniksi. Myös blogin nimi, Kielingua, on kieleilyn tulos: kieli on suomea ja lingua puolestaan tarkoittaa kieltä latinaksi. Toivomme, että blogi inspiroi lukijoitakin kieleilyyn - kielen luovaan käyttöön ja kaikenlaiseen kielillä pelailuun!


Blogin takana on neljä väitöskirjatutkijaa Jyväskylän yliopiston Kielikampukselta, mutta blogissa edustamme itseämme emmekä taustaorganisaatiotamme. Yhteinen intohimomme on kielenoppiminen ja -opettaminen, jota lähestymme hieman eri näkökulmista. Tanja ja Kirsi tulevat suomi toisena kielenä -alalta, kun taas Minttu on kiinnostunut vieraan kielen opettamisesta ja kielestä vuorovaikutuksessa. Venlaa puolestaan kiinnostaa monikielisyys kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi blogissa on vierailevia kirjoittajia erilaisista taustoista, ja toivomme, että blogista kehkeytyy yhteinen alusta ajatusten jakamiseen yli yliopisto- ja tieteenalarajojen. Otathan yhteyttä, jos haluat blogiin vierailevaksi kirjoittajaksi!


 

Why this blog?


In March 2021 some doctoral researchers of the Centre for Applied Language Studies at the University of Jyväskylä were having a casual conversation about academic (social) media. The idea of a blog was sparked, and a few days later Kielingua was already underway. We expanded our core team to also include two doctoral researchers from the Department of Language and Communication Studies. And now, after many meetings and discussions, here we are!


The reasons for starting the Kielingua blog were twofold. First of all, language and languages surround us and pretty much define our way of being in this world, and thus they are the target of wide discussions in everyday situations as well as in the media and within science. As (prospective) language scientists, we wanted to publicly take part in the conversation and to offer people with different backgrounds a glimpse into (applied) linguistics today. Second, we needed a place to reflect on doctoral studies and academia. We hope that these ponderings will resonate with you too - whether you are our peer or otherwise interested in issues of language and research.


The goal of Kielingua is to offer texts that can be considered spare time reading spiced with some science, and the themes include anything and everything related to language(s), doctoral studies, and research. We will publish a new blog post every other Monday. The posts will be multilingual, written in different languages, but mostly in Finnish and in English. Also the name of the blog, Kielingua, is a result of so-called (trans)languaging: Finnish “kieli” for language and Latin “lingua” for tongue. We hope to inspire people to translanguage - to enjoy and play with languages.


Behind this blog, there are four doctoral researchers from the University of Jyväskylä Language Campus, but in this blog we represent ourselves, not the institution. Our shared passion is language learning and teaching, even though each of us looks at it from a different perspective. Tanja and Kirsi come from the field of Finnish as a second language, while Minttu’s interests lie in foreign language education and interactional aspects of language. Venla’s passion is multilingualism on all levels of the educational system. In addition, we will have posts from guest bloggers with different backgrounds, and we hope that this blog will grow to be a shared effort across disciplines and universities. Feel free to contact us if you are interested in writing in the blog!


Written by Kirsi Leskinen, Minttu Vänttinen, Tanja Seppälä & Venla Rantanen


Photo by Jacqueline Brandwayn on Unsplash102 views0 comments